Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Op. 99 Choral Competition Contributions

Het opus 99 omvat een aantal koorwerken die speciaal geschreven voor compositie competities. De eerste twee werken zijn voor de "Ensemble Altera’s 2023 Composition Competition", de derde editie van een jaarlijkse gebeurtenis georganiseerd door het Amerikaanse Altera ensemble uit New England. De opdracht aan componisten was om een van de verschillende gegeven (vaak religieuze) teksten rond het thema licht ("dazzling light") op muziek te zetten. Ieder werk moest een a capella-compositie zijn van drie tot vijf minuten, voor een combinatie van gemengde vocale stemmen.

op.99 no.1 "Morning Song”
Als eerste heb ik gekozen voor een poetische tekst van Sara Teasdale. Het stuk begint met een soort "voorspel" op "oe-klanken", waarna het koor zingt over de diamant van een ochtend. De meerstemmige homofonie wordt afgewisseld met polyfone inzetten, gevold door weer homofone uitroepen. Nadat dat tot rust volgt er tot slot nog een levendiger conclusie: "Only the lonely are free".

op.99 no.2 "Lead, Kindly Light”
Als tweede heb ik gekozen voor de wat meer religieuze tekst, geschreven door John Henry Newman in 1833. De vocale zetting is vooral homofoon, hier en daar afgewisseld met solistische aankondiging die een acclamatie van het koor oproept. Naar het einde toe raakt het meer verstild wanneer de sfeer van de heide en vennen wordt opgeroepen en de engelen ons een glimlach toewerpen.

op.99 no.3 "Draw on, sweet night”
In aanvulling op de eerdere koorstukken voor deelname aan compositie competities heb ik ook een extra koorstuk geschreven voor vierstemmig koor op de anonieme tekst “Draw on, sweet night”, bekend van het muziekstuk van John Wilbye. Ik wilde al langere tijd iets met deze tekst die de nacht verwelkomt als vriend van de zorgen.
Mijn eigen zetting is kort en homofoon van aard en volgt het ritme van de tekst. Het begint met twee favoriete akkoorden, Fmaj7 en Em7, beide met de terts bovenin. Vervolgens volgen er ook andere akkoorden in de doorwerking waarna er na een afsluiting het tweede couplet volgt dat weliswaar hetzelfde begint, maar anders verloopt.

op.99 no.4 "Like as the waves”
Het volgende stuk is geschreven in antwoord op de VOCES8 Composition Competition 2023 . Opdracht hierbij was om een achtstemmig a capella koorstuk te schrijven voor deze acht zangers (waarbij hun bereik heel precies werd aangegeven). De tekst moest in het Engels zijn en public domain en ik heb gekozen voor Sonnet 60 van William Shakespeare.Morning Song op.99 nr.1
Lead, Kindly Light op.99 nr.2
Draw on, sweet night op.99 nr.3
Like as the waves op.99 nr.4


Scrolling score van "Draw on, sweet night"


Scrolling score van "Like as the waves"