Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Over Paul Merkus
Voor Paul Merkus (geb. 1961) is muziek zijn belangrijkste hobby. Hij is/was daarbij in verschillende hoedanigheden actief met (vooral) klassieke muziek: als pianist, als organist, als zanger, als fluitist, als dirigent en als componist. Paul Merkus
Pianist de pianist Paul Merkus Paul Merkus volgde pianolessen bij Guy de Werd van 1981 - 1987.
Hij is begeleidend pianist geweest van o.a. jongerenkoor LittleLight (in de Verrijzeniskerk van Achtse Barrier/Blixembosch) en zanggroep Otherwise te Eindhoven. Daarnaast heeft hij diverse zangers en instrumentalisten begeleid (b.v. op huiskamerconcerten).
Foto: Anne vd Linden, Berlijn, november 2001.
Organist de organist Paul Merkus Paul Merkus bespeelde ook wel eens het kerkorgel tijdens een kerkdienst, vroeger regelmatig in de Verrijzeniskerk (toen die nog in gebruik was) en ook wel eens in de Trudokerk (te Eindhoven). Maar sinds de sluiting van diverse kerken in Eindhoven is er minder behoefte aan orgelbegeleiding en komt het er al jaren niet meer van.
Zanger de zanger Paul Merkus Paul volgde zanglessen bij achtereenvolgens Riekje Bakker in Eindhoven, Leny Stappers in Deventer en Riėtte Brands in Oirschot. Daarna heeft hij vele jaren zangles gevolgd bij Caroline Spanjaard in Eindhoven. Dankzij haar heeft hij kennisgemaakt met de opera en daarna heeft hij ook vele jaren zangles gehad van stemgenoot Wim Ritzerfeld, ook van de StemStudio.

Al sinds 1983 is Paul Merkus als bas/bariton zingend lid van het Collegium Vocale Eindhoven, (voorheen Eindhovens Vocaal Ensemble geheten) o.l.v. Ruud Huijbregts, maar soms zingt hij ook bij andere projectkoren mee.
Sinds 2013 is hij de bas van het Arianna-kwintet, een vijftal zangers die graag vijfstemmige vocale muziek zingen (zoals madrigalen).
Fluitist de fluitist Paul Merkus Als fluitist is Paul 25 jaar lang autodidact geweest, maar daarna heeft hij enige jaren fluitlessen gevolgd bij Marlies Mertens in Eindhoven. Hij heeft regelmatig als fluitist opgetreden bij de Kunstkring de Kempen in Eindhoven, begeleid door pianist Frans Bergen.
Het simuleert enorm dat vele composities voor fluit en piano zijn gepubliceerd op de hoogwaardige en populaire Amerikaanse website FluteTunes. De Rengaine (die daar als eerste is gepubliceerd) heeft Paul met Frans in 2015 als eerste uitgevoerd op een muziekavond van de Kunstkring de Kempen.
Dirigent de dirigent Paul Merkus Paul heeft ook wel eens als dirigent ingevallen bij zanggroep Otherwise. Hij heeft hier nooit les in genomen maar veel geleerd van Ruud Huijbregts onder wiens kundige directie hij al sinds 1983 zingt.
Ook is hij wel eens actief geweest als dirigent van het Lighting Research Choir, samen zingen met collega's bij gelegenheden op het (toenmalige) werk.
Componist de componist Paul Merkus Paul is als componist autodidact, hoewel hij ook eens wel wat gecoacht is en lid is van "de MakersClub", samen met andere componisten.
Sinds 1982 is hij eigenlijk altijd wel aan een compositie bezig, eerst voornamelijk vanachter de piano, maar de laatste jaren, sinds met de iPad met StaffPad, steeds vaker ook zonder piano. Aanvankelijk waren de composities alleen voor fluit, piano solo en fluit en piano samen, later ook voor andere bezettingen (zoals koor, liederen voor zang en piano en ook een keer trompet). Sinds zijn vrouw saxofoon speelt en zijn zoon cello, zijn er ook stukken voor deze bezettingen ontstaan (soms als arrangement van een eerder stuk, soms ook als een nieuwe compositie).
Vrijwel alle composities voor fluit en piano zijn gepubliceerd op de populaire Amerikaanse FluteTunes site. Dat heeft er o.a. toe geleid dat de diverse mensen deze fluitstukjes uitvoeren en posten (zoals Dominique Boissy en Romeo Saudella), maar de meest waardevolle daarvan is wel de Siciliaanse fluitiste Daria Grillo die kwam met een complete live uitvoering van de Sonata voor fluit en piano. En sinds de komst van StaffPad op de iPad in 2020, ging er een nieuwe wereld open, namelijk die van het componeren en arrangeren voor orkest, iets wat ook de deur opende naar het schrijven van filmmuziek :-)