Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Spheren software

Bestandsformaten

Om de gecomponeerde muziekstukken optimaal beschikbaar te stellen worden er verschillende bestandsformaten gebruikt binnen Spheren: PDF, Encore, MIDI en Audio. Recent ook steeds vaker het MusicXML uitwisselingsformaat. Al deze formaten hebben ieder hun voor- en nadelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht:

 PDF  Encore  MIDI    Audio  
- Schrijven - -
Printen - -
- Afspelen

De Spheren muziekstukken zijn allemaal genoteerd met behulp van het Encore notatieprogramma. Alle Spheren bladmuziek is ook als PDF file beschikbaar, zodat het gemakkelijk uit te printen is (met behulp van de Acrobat reader). Om de genoteerde muziek ook op de PC af te spelen kan de Acrobat reader echter niet gebruikt worden, die heeft immers geen notie van muziek, enkel van grafische symbolen. Encore wel, en die kan de muziek dan ook ten gehore brengen. De derde bestandsformaat, het MIDI formaat (Musical Instruments Digital Interface) heeft juist alleen de notie van muziek (als een verzameling noten) en kan dus goed gebruikt worden om de muziek af te spelen. Ook kunnen stukken middels MIDI overgehaald worden naar andere notatie software dan Encore, hoewel dit tot een verlies van veel extra informatie zal leiden. Immers, alleen de noten staan binnen MIDI opgeslagen, niet de bogen, fraseringen, dynamische tekens, tekst, etc, etc. Het (mp3) audio bestandsformaat bevat gecomprimeerde audio, dus ofwel een audio "opname" van een uitvoering of een gesynthetiseerde audio "weergave".

Software paketten

Er werden er aanvankelijk vooral deze twee softwarepaketten voor de PC binnen Spheren gebruikt:

  • Encore, het muziek notatie programma, eerst van Passport systems, later van GVox, maar nu toch weer van Passport systems
  • Acrobat, de PDF reader van Adobe

Beide programma's zijn aldaar te verkrijgen.

StaffPad

Sinds 2020 is "StaffPad" er ook, een heel interessante app voor iPad (of MS-Windows tablet) die het mogelijk maakt om bladmuziek daadwerkelijk te schrijven met een stylus op de iPad. Bovendien heeft deze app hele krachtige playback rendering mogelijkheden, vooral na aanschaf van aanvullende audio samples van instrumenten. Dit maakt het mij mogelijk muziek te schrijven voor bezettingen waarbij het niet realistisch is te verwachten dat ik daarvoor ooit zoveel musici bij elkaar zou kunnen krijgen (zoals een strijkorkest of groter). Bij die audio "weergaves" staat er voor die stukken dan ook bij "Uitgevoerd door" eenvoudigweg StaffPad. Er zijn ook stukken waarbij het een combinatie van "opname" en "weergave" betreft, daar is dan "opgave" vermeld.

Melodyne

Een ander wondermiddel qua muziek software is "Melodyne" een heel waardevol gereedschap om audio opnames mee te bewerken. Melodyne analyseert een audio bestand in muzieknoten en staat dan toe om die te bewerken. Zo kan een opname van a capella zang zuiver worden ge´ntoneerd en worden getransponeerd. Hierdoor heb ik eigen liederen kunnen inzingen en weergeven op toonhoogtes waar ik eigenlijk niet bijkan.

Synthesizer-V

Een ander tool wat ik ook eens bij Spheren heb gebruikt, is Synthesizer-V; hiermee kan (gebaseerd op AI) zang worden nagebootst, inclusief uitspraak van tekst. Zie Duetto #1.