Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Op. 6 Een vijfde redeloos gezang

De ontstaansgeschiedenis van dit stuk is een uitgebreide:
Als zingend lid van het studentenkoor "Vokollage" heb ik erg veel plezier beleefd aan het instuderen en uitvoeren van de "Vier Redeloze zangen" van Albert de Klerk, gebaseerd op teksten van Daan Zonderland (uit de bundel "Zaan Donderland"). Naar aanleiding van dit succes probeerde het koor "Vokollage" zo veel mogelijk muziek op tekst van Daan Zonderland uit te voeren. Er ontstond daardoor ook een soort "wedstrijd" om zelf muziek te schrijven op dergelijke teksten.
Zo ook dit opus 6 met de passende titel "Een vijfde redeloos gezang", wat direct verwijst naar de "Vier Redeloze zangen" van Albert de Klerk. Ook de muziek bevat directe verwijzingen naar 'Er woonde in Jemeppe', 'Een nachtegaal in Echternach', 'Archibaldus van Oostzaan', en 'Mathilde'. Het vijfde gezang is een toonzetting van Redeloos Rijm nr. 21.

In navolging van Albert de Klerk kent ook dit vijfde redeloze gezang tekstuitbeeldingen in de muziek: Het woord "lang" in de zin "Hij heeft dus lange kousen moeten kopen" wordt wat langer uitgesponnen en het woord "lijden" in de zin "Men stelle zich het lijden voor ..." wordt met een dissonerende voorhouding onderstreept. Het positieve laatste couplet ("Al met het klimmen van de jaren") staat een volle toon hoger dan het voorgaande en wordt begeleid met luchtige tertsen- en sextenfiguren in de pianopartij.

Ik ben er trots op dat dit lied op 4 juni 1987 is uitgevoerd op het zomerconcert van "Vokollage", toen onder leiding van niemand minder dan Louis Buskens. Bovendien heeft het toenmalige Eindhovens Vocaal Ensemble o.l.v. Ruud Huijbregts dit lied ook een keer uitgevoerd (in november 1996), uiteraard voorafgegaan door voornoemde "Vier Redeloze zangen" van Albert de Klerk. Helaas zijn hier geen audio opnames van, daarom hier als audio "opname" een StaffPad rendering (met VOXOS koorstemmen).

Partituur:
Koorpartij: