Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Op. 20 Sixties

Om eens een keer iets heel anders te schrijven is deze sexten-etude "Sixties" ontstaan. Dit stuk opent met een markant praller-achtig ritme wat verder uitgewerkt wordt, steeds in sexten. De naam "Sixties" is natuurlijk een titel met een knipoog, omdat sixties een ronduit foutieve vertaling van sexten is. Maar dat vond ik leuker klinken dan sixths.

Na de markante opening in sexten wordt er teruggegrepen op een veel vertrouwdere stijlvorm in het middendeel waar opnieuw een lyrische melodie aan het woord komt, begeleid door gebroken akkoorden. Nadat deze melodie ook in tertsen heeft geklonken volgt de reprise van de markante sexten, waarin doorgewerkt wordt naar een slotakkoord als hoogtepunt.