Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Op. 31 Afscheid

Deze "Afscheid" is opgedragen aan Floris Timmer. In verband met zijn pensionering werd mij gevraagd een bijdrage te leveren aan een "liber amicorum" vergezeld met de suggestie een tekst van maximaal een pagina aan te leveren.
Nu heb ik Floris via mijn werk leren kennen, maar delen we ook de interesse voor de piano. Vandaar dat ik een muzikale, ja zelfs pianistische bijdrage voor zijn afscheid heb opgesteld, het voorliggende opus 31.

De naam van de aangeschrevene is leidraad voor het thema geweest. Hoewel dit opus een werk voor piano solo is, is het thema toch van een tekst voorzien die erbij gedacht kan worden. Zo is het voor Floris zelf uit te voeren en breng ik toch een boodschap over.
Deze tekst luidt:

  Floris Timmer, Floris Timmer, 't zit er nu op.
  Floris Timmer, Floris Timmer, dat was niet niks.
  Floris Timmer, Floris Timmer, rust nu maar uit.
  Floris Timmer, Floris Timmer, heel veel geluk !

De wijze waarop het thema wordt neergezet en wordt uitgewerkt is in overeenstemming met deze tekst. Na een rustige opening in de eerste regel ('t zit er op) klinkt de tweede regel in een forte (dat was niet niks), de derde regel (rust) slechts in mezzopiano, en de vierde sterft nog verder weg (pianissimo) totdat de hoofdboodschap klinkt in een verrassend forte: "Heel veel geluk !"