Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Wijs mij de plek

Wijs mij de plek
   waar mensen nog luisteren
   waar meer wordt gezegd
   dan vrijblijvende praat
   waar men niet louter toe zal kijken
   maar waar men ziet waar het om gaat.

Wijs mij de tijd
   waarin stilte gewoon is
   waarin klanken meer zijn
   dan hun kille geluid
   waarin meer gehoord dan doffe dreunen
   waarin muziek warmte beduidt.

Wijs mij het huis
   om in thuis te komen
   waar tranen mogen
   van plezier en pijn
   waar seks niet verward wordt met liefde
   en waar een kind
   nog kind mag zijn. 

Toos van Raaij