Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Op. 69 Considérations

Het stuk voor piano solo met de titel "Considérations" (overwegingen) is ontstaan in het voorjaar van 2016. Opnieuw een stuk waarin ik probeer mijn eigen stijl op expliciete wijze gestalte te geven en waarbij ik dit keer (aan mezelf) wil laten zien dat Spheren muziek meer gezichten heeft dan "zwijmelmuziek" (in hoger spheren geraken). Qua vorm heeft deze compositie de vertrouwde opzet van "een thema met variaties".

Het stuk begint met de expositie van het hoofdthema (zowel voorzin als nazin) met een eenvoudige begeleiding in een kwartenbeweging. Het thema wordt daarna herhaald met een weelderigere begeleiding in achtstenfiguren en een iets afwijkende afsluiting die overgaat in een eerste intermezzo met een ostinaat klopmotief in de tenorstem. Hierna keert het hoofdthema terug, ditmaal met versierende omspelingen en een modulerende overgang naar een alternatieve bijzin met een uitbundig karakter. Het contrast is dan ook groot met een tweede nu veel verstilder intermezzo wat aanvankelijk in mineur begint (met een chromatisch dalende baslijn) maar gaandeweg toch weer wat op het hoofdthema gaat lijken wat daarna opnieuw wat zich laat horen. Ditmaal echter met een begeleiding in een triolenbeweging en in de bijzin rijkelijk modulerend. De beweging komt tot rust in een majesteitelijk deel waarin met melodie van het hoofdthema in de bas klinkt onder alternatieve harmonieën en -bovenstem. Het stuk sluit daarna groots af met het hoofdthema opnieuw in de melodie en krachtig begeleid door volle en vaak alternatieve akkoorden (met ook af en toe stuwende basmotieven), uitmondend in een coda met opnieuw een chromatisch dalende baslijn en een slotcadens vol verminderde akkoorden.

Inmiddels is er ook een versie voor fluit en piano ontstaan, opus 69 nummer 2. Dit is niet zo maar een 'arrangement' waarin alleen bestaande noten over verschillende instrumenten verdeeld zijn, maar hierbij ben ik gaan 'doorcomponeren' en heb ik extra thematische materiaal aangedragen (in de tegenstemmen, etc.).

Op 28 oktober 2022 heeft de Amerikaanse WEB-site flutetunes.com deze Considérations als "Tune of the Day"gepubliceerd. Zie https://www.flutetunes.com/tunes.php?id=5097.

op.69 nr.1 Piano solo:
op.69 nr.2 Piano en fluit:
op.69 nr.2 Fluitpartij:

flutetunes partij & partituur:
flutetunes audio tracks:
flutetunes play-along acc.: