Spheren
Muziek van
Paul Merkus
Op. 36 Light the Light

Bij het zoeken naar geschikte muziek voor een jongerenkoor is het opvallend dat er veel mooie Kerstmuziek is, maar dat het veel moeilijker is om aan bruikbaar materiaal voor een Paasviering te komen. Dit gegeven was de aanleiding voor het paaslied "Light the Light", speciaal geschreven voor jongerenkoor LittleLight van de Verrijzeniskerk in Eindhoven.

Het betreft hier opnieuw een vruchtbare samenwerking met Toos van Raaij, waarmee al twee eerdere composities tot stand waren gekomen (te weten op. 32 en op. 33).

De prachtige tekst verhaalt van de 1e paasdagmorgen wanneer Maria en Maria het lege graf aantreffen en zich afvragen wie nu toch die steen heeft weggerold. Het verhaal vertelt verder over een man in een witachtig gewaad die troostende woorden spreekt. Hij nodigt uit zijn opstanding te vieren en in te stemmen met het motto "Ontsteek het licht morgen, ontsteek het licht vandaag". Vandaar ook dat dit paaslied "Light the Light" als ondertitel heeft "A song of resurrection".

In de ochtendsfeer van optrekkende dauw begint het verhaal met een recitatief, wat overgaat in een driedelige pas als de beide Maria's aan komen lopen. De vraag wie de steen heeft weggerold worden in een ritmisch refrein gezongen, waarbij de grote triool het rollen van de steen weergeeft. Aansluitend een tweede recitatief waarin na de rollende donder en snijdende bliksem ook het huilen uitgelicht wordt. Na de herhaling van het refrein komt de verrezene zelf steeds uitdrukkelijker en krachtiger aan het woord, hetgeen uitmondt in de meerstemmige koorzang van de titelfrase van dit lied: "Light the light tomorrow, light the light today".

Omdat dit lied geschreven om uitgevoerd te worden door het (kleine) jongerenkoor LittleLight is de meerstemmigheid beperkt gehouden en ondersteunt de pianopartij de moeilijker melodieŽn letterlijk. De jongenspartij betreft slechts twee maal vier maten in het refrein tegen het einde.

Hoewel bedoeld voor een Paasviering heeft dit lied voor het eerst geklonken als poging tot troost bij de avondwake na het plotseling overlijden van Toon van Raaij, de echtgenoot van Toos van Raaij, de tekstdichteres.


Na herhaaldelijke uitvoeringen in de Paasdienst is er na jaren ook een fluitpartij aan toegevoegd. Deze is echter niet in de partituur vermeld.


Hoewel dit lied vaak gezongen is door jongerenkoor LittleLight, is er toch geen geluidsopname van beschikbaar. Maar met behulp van StaffPad is er wel een synthetische weergave (met VOXOS solo boy en boys choir) die een beeld geeft van de muzikale intentie. In deze versie speelt er een klarinet mee (zoals dat in het echt ook wel eens gebeurd is). Zie ook de losse klarinetpartij.


Partituur:
Koorpartij:
Fluitpartij:
Klarinetpartij: